بازخوانی ادبیات ملل

سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل
 
عناوین مطالب وبلاگ "بازخوانی ادبیات ملل"

» خردادماه؛ بازخوانی و بررسی بازمانده روز :: ۱۳٩٦/۳/٩
» نشست بررسی دختری در قطار به روایت تصویر :: ۱۳٩٦/۳/٩
» دختری در قطار بررسی می شود :: ۱۳٩٦/٢/٢۳
» اولین جلسه سال 96؛ بازخوانی رمان دختری در قطار :: ۱۳٩٦/۱/۱۱
» ادبیات فانتزی بریتانیا بازخوانی می شود :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» گزارش نشست بازخوانی رمان آمریکایی آرام :: ۱۳٩٥/۱٠/۱٢
» آمریکایی آرام به جلسات ادبیات ملل رسید :: ۱۳٩٥/٩/۱٧
» بررسی دو رمان از ادبیات پلیسی بریتانیا :: ۱۳٩٥/۸/۱۸
» بررسی ادبیات کاراگاهی بریتانیا در جلسات ادبیات ملل :: ۱۳٩٥/٧/۱٧
» خانم دلوی در جلسات ادبیات ملل :: ۱۳٩٥/٦/۱٧
» برنامه رمان خوانی مردادماه: دل تاریکی :: ۱۳٩٥/٥/۱۱
» دیوار و شمعدانی موراویا بازخوانی می‌شود :: ۱۳٩٥/٤/٢٧
» اگر شبی از شبهای زمستان مسافری به روایت تصویر :: ۱۳٩٥/٤/٢
» همراه شوید در لذت خواندنِ «اگرشبی از شبهای زمستان مسافری» :: ۱۳٩٥/۳/۱٩
» دفترچه ممنوع آلبا دسس پدس در جلسات ادبیات ملل خوانده می‌شود! :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» درباره آلبادسس پدس؛ نویسنده رمان جلسه اردیبهشت ادبیات ملل :: ۱۳٩٥/٢/۱٢
» نشست بازخوانی و بررسی گورستان پراگ :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» راز جنگل پیر بازخوانی می شود :: ۱۳٩٤/۱۱/۱٩
» مجلس مرحوم ماتیا پاسکال! :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» هم‌ذات پنداری مخاطب با داستان های آناگاوالدا :: ۱۳٩٤/۱٠/۳
» آناگاوالدا در جلسات بازخوانی ادبیات ملل :: ۱۳٩٤/٩/٩
» «محله گمشده» مودیانو بررسی شد :: ۱۳٩٤/٩/۳
» محله گمشده مودیانو بازخوانی می شود :: ۱۳٩٤/۸/۱٧
» گزارش نشست بازخوانی رمان «ترجیع گرسنگی» :: ۱۳٩٤/۸/٤
» بازخوانی ترجیع گرسنگی در جلسه مهرماه :: ۱۳٩٤/٧/٢۱
» خداحافظ گری کوپر بازخوانی شد :: ۱۳٩٤/٧/۸
» خبر: نشست بازخوانی رمان خداحافظ گری کوپر :: ۱۳٩٤/٦/۱۸
» گزارش تصویری جلسه مردادماه :: ۱۳٩٤/٦/٤
» خبر: بازخوانی پاک‌کن‌ها، نوشته آلن رب گریه :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» گزارش نشست بازخوانی رمان «بیگانه» :: ۱۳٩٤/٥/۳
» بررسی رمان بیگانه اثر آلبر کامو :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» گزارش سلین خوانی :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» قصربه قصر؛ دومین رمان از فصل ادبیات فرانسه :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» گزارش تصویری نشست مادام بووآری :: ۱۳٩٤/۳/٥
» بررسی رمان«مادام بواری» در خانۀ اندیشمندان علوم انسانی :: ۱۳٩٤/٢/۱٩
» گزارش تصویری نشست بررسی در رویای بابل :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» محمود حسینی زاد «در رویای بابل» را بررسی خواهد کرد :: ۱۳٩۳/۱۱/٢٠
» عکس های جلسه نقد و بررسی کلیسای جامع :: ۱۳٩۳/۱۱/٢
» عکسهای جلسه رمان سلاخ‌خانۀ شمارۀ پنج :: ۱۳٩۳/٩/۱۱
» سلاخ خانه شماره پنج در نشست بررسی ادبیات ملل :: ۱۳٩۳/۸/٢٩
» نقد رمان داشتن و نداشتن. ارنست همینگوی :: ۱۳٩۳/۸/٦
» ناطور دشت در پانزدهمین جلسه ادبیات ملل بررسی می شود :: ۱۳٩۳/٧/٢٢
» نقد و بررسی رمان "داشتن و نداشتن" همینگوی :: ۱۳٩۳/٥/٢۸
» گزارش نشست بررسی رمان خشم و هیاهو :: ۱۳٩۳/٤/٤
» خشم و هیاهو در دوازدهمین جلسه بازخوانی ادبیات ملل :: ۱۳٩۳/۳/۱٩
» وقتی آدمها موش می شوند! :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» رمان موش ها و آدم ها بررسی خواهد شد :: ۱۳٩۳/٢/٢٤
» گزارش نشست یررسی کتاب پیچش پیچ :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» پیچش پیچ؛ اولین اثر از فصل ادبیات آمریکا :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٢
» نهمین جلسه بازخوانی ادبیات ملل برگزار شد :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» درباره جلسات بازخوانی ادبیات ملل و چرایی آغازش :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٥
» آغازبه کار وبلاگ گروه بازخوانی ادبیات ملل :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٠