بازخوانی ادبیات ملل

سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل
 
بازخوانی ترجیع گرسنگی در جلسه مهرماه
ساعت ٧:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٧/٢۱  

 

رمان «ترجیع گرسنگی» (که به اسم آوای گرسنگی هم ترجمه شده) نوشته لوکلزیو را بخوانید و در جلسه آخرین پنجشنبه مهرماه، حاضر باشید تا درباره رمان این نویسنده نوبلیست صحبت کنیم و بیشتر بدانیم.

منظرتان هستیم...