بازخوانی ادبیات ملل

سلسله جلسات بازخوانی ادبیات ملل
 
آناگاوالدا در جلسات بازخوانی ادبیات ملل
ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٩/٩  

 

 

دوستداران داستان، ادبیات فرانسه و هواداران آناگاوالدا، کتاب «دوست دارم کسی جایی منتظرم باشد» را بخوانید و در آخرین پنجشنبه آذر همراه باشید.

بررسی مجموعه داستان «دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد»،

پنجشنبه  26 آذر. ساعت 16 . خانه اندیشمندان علوم انسانی. 

منتقدین: ضحی کاظمی و راحله فاضلی